Er zijn fouten aangetroffen in het formulier. Los deze op en probeer opnieuw.

Privacy verklaring

Gegevensbeschermingsbeleid van de Bosch-groep
De Bosch Group (Bosch) heet u van harte welkom op onze OMS-Portal.

Bosch respecteert uw privacy


Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij erg begaan met de bescherming van uw privacy en besteden wij daar bijzondere aandacht aan tijdens onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze websites hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gegevensbescherming en informatieveiligheid vormen onderdeel van onze bedrijfspolicy.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen indien u ze vrijwillig hebt opgegeven voor een specifiek doel, bijvoorbeeld in het kader van uw registratie of bij het uitvoeren van een contract.
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie:
Klanten:
 • Objectnaam
 • Soort object
 • Adres
 • Postcode

Contactpersoon:
 • Voorletters
 • Naam
 • Functie
 • Telefoon
 • E-mail adres

Veiligheidsregio:
 • Gemeente/Cluster
 • Doormeldingsreden
 • Meldkamer

Algemeen:
 • Soort aanvraag
 • Soort doormelding
 • OMS nummer
 • Contractnummer
 • Gebruik SCSWeb

Installatiegegevens:
 • Brandmeldcentrale fabrikaat
 • Bouwjaar BMC
 • Plaats BMC
 • Opleverdatum aansluiting
 • Naam installateur
 • Adres installateur
 • Contactpersoon installateur

Oplevergegevens:
 • Naam testmonteur Bosch
 • Naam contolerende GMK medewerker
 • Naam controlerende medewerker Bosch THD
 • Opleverdatum Bosch

Technische gegevens doormelder(s):
 • Alarmafhandeling

Waarschuwingsadressen:
 • Bereikbaarheidsgegevens

Waarchuwings contact(en):
 • Voorletters
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Telefoon
 • E-mail adres


Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze contractueel overeengekomen diensten uitvoeren.

Informatie


Onze website kan gebruikt worden voor het regelmatig versturen van meldingen over op te volgen taken en acties door onze contractanten, bevoegd gezag en de meldkamer van de brandweerregio. De persoonlijke data die u ons verstrekt, wordt alleen gebruikt voor een van deze activiteiten, mits u geen andere toestemmingen hebt verstrekt. Te allen tijde kunt u zich afmelden voor het gebruik van uw gegevens voor deze activiteiten middels de toestemmingsknop in de OMS Webportal. U bent dan persoonlijk niet meer in staat om de functies van de OMS Webportal te gebruiken en zult zelf een vervanger moeten regelen om deze activiteiten van u over te nemen. Indien deze persoon nog geen account heeft voor de OMS-Portal, zal deze een nieuw account moeten aanvragen via de algemene login pagina van de OMS-Portal.

Gebruik van cookies


Informatie over het gebruik van cookies op deze website kunt u vinden onder > cookies.
Raadpleeg de Google Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.
Indien u niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Google voor u onze website bezoekt.

Gebruik van persoonlijke data en doeleinden


Bosch, of een door Bosch gecontracteerde dienstverlener (verwerker), maakt alleen gebruik van uw persoonlijke data voor de doelstellingen technisch beheer van de website, klantenbeheer of voor de werkzaamheden bij Bosch in het kader van dit doel of volgens de beschrijving van de verwerkingsdoeleinden op de overeenkomstige locaties van onze websites. Onze medewerkers en door Bosch gecontracteerde verwerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid te handhaven en te voldoen aan de bepalingen van de Europese wetgeving '‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).
Bovendien worden alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voldoen aan de gegevensbeschermingsregels (GDPR).

Veiligheid


Bosch neemt veiligheidsmaatregelen zodat uw gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn beschermd tegen bewerking, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of ongeoorloofde vrijgave. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Toestemming intrekken


U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken voor de toekomst intrekken.
Persoonsgegevens worden gewist indien de toestemming voor de opslag ervan wordt ingetrokken, indien de kennis van de persoonsgegevens niet langer vereist is voor het uitvoeren van het doeleinden of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is.
Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed.

Contact


Om meer informatie te verkrijgen of om suggesties of klachten in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbeveiliging.
Indien, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct en up-to-date te houden, toch onjuiste informatie werd opgeslagen, passen we ze op uw verzoek aan.

De heer Matthias Goebel
Chief Officer Corporate Data Security
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postbus 30 02 20
70442 Stuttgart
DUITSLAND