Bosch Energy and Building Solutions
 

Nieuws

Problemen AMS

Beste abonnee ,

De veiligheidsregio heeft bij ons aangegeven dat er momenteel problemen zijn met het testen van de objecten.

De leverancier van AMS onderzoekt de oorzaak hiervan en zal met een oplossing komen. Hoelang deze storing gaat duren is niet bekend.

Gedurende deze periode zal de contrabeltijd door de meldkamer worden gewijzigd van 1 naar 3 minuten in de dag situatie. Nadat het probleem is opgelost wordt deze weer teruggezet naar 1 minuut

Excuus voor dit ongemak.

Mocht u nadere informatie willen, neem dan gerust contact op met onze afdeling OMS Beheer, te bereiken via ons gratis nummer 0800 022 7999, optie 3, of stuur een e-mail naar oms at nl dot bosch dot com .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Uitfasering 2G netwerken door de telecom providers

Zoals u (wellicht) weet zullen de telecomproviders uiterlijk 31 december 2025 het 2G netwerk hebben uit gefaseerd.
Dit is een technologische stap waar wij als uw OMS partner geen invloed op hebben.

Wat betekent dit voor uw alarmering?

Na het wegvallen van deze netwerken zullen een aantal oude doormelders niet meer werken. Om de veiligheid in het doormeldproces niet in het geding te laten komen, zullen deze doormelders vervangen moeten worden door de juiste melder geschikt voor de toekomst.
Deze vervangingsoperatie hebben we medio 2023 al ingezet en zijn/worden de doormelders met een standaard OMS configuratie(minder dan 8 contacten) reeds vervangen.
Voor locaties die een niet standaard configuratie hebben, wordt in overleg met de beheerder/eigenaar een vervangingsplan gemaakt. Hiervoor nemen wij contact op met de beheerder/eigenaar.

Mocht u nadere informatie willen, neem dan gerust contact op met onze afdeling OMS Beheer, te bereiken via ons gratis nummer 0800 022 7999, optie 3, of stuur een e-mail naar oms at nl dot bosch dot com .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vernieuwde lay-out klantkaart

Onze vernieuwde klantenkaart in het OMS portal geeft u de mogelijkheid om diverse gegevens zoals de waarschuwingspersonen en andere relevante gegevens nog eenvoudiger te muteren.

Daarnaast kunt u uw criteria en bouwdelen inzien en uw installatie online in/uit test zetten.

Mocht u nadere informatie willen, neem dan gerust contact op met onze afdeling OMS Beheer, te bereiken via ons gratis nummer 0800 022 7999, optie 3, of stuur een e-mail naar oms at nl dot bosch dot com .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aankondiging voor abonnee's in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid(VRGZ)

Beste abonnee in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid(VRGZ)

De veiligheidsregio's hebben besloten om uiterlijk dit jaar naar een eenduidige regio nummering over te stappen.
Dat betekent voor u dat uw regionummer 48 gaat veranderen naar regionummer 08 en dat uw aansluitnummer wijzigt: bv. 4820-1234 wordt 0820-1234.

Aangezien de meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn heeft beslist dat de criterianummers voor alle 5 aangesloten veiligheidsregio's gelijk dienen te zijn, betekent dat wij de criterianummers van uw veiligheidsregio hebben aangepast of gaan aanpassen.

Deze wijziging zal gefaseerd de komende maanden worden doorgevoerd.
Wilt u zo vriendelijk zijn het OMS nummer op de bestaande sticker op de doormelder te wijzigen?

Tijdens het eerstvolgende servicebezoek zullen wij de stickers met de juiste informatie aanbrengen.

PS Heeft u de gratis Bosch Boldnet app account al aangevraagd om uw installatie in en uit test te zetten?
Zo niet, klik hier om uw aanvraag in gang te zetten.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Het controleren van uw waarschuwingspersonen

Beste abonnee,

In geval van een calamiteit of een storing wordt u door de meldkamer van de brandweer of Bosch geïnformeerd.

Om de waarschuwingspersonen tijdig te kunnen informeren, is het van groot belang dat wij over de juiste contactgegevens in het OMS-portaal beschikken. Deze contactgegevens dienen te allen tijde actueel te zijn.

Wij vragen u dan ook om de gegevens van de waarschuwingspersonen elke drie maanden te controleren. U vindt de huidige contactgegevens onder het tabblad 'Waarschuwingspersonen'.

De gegevens die niet meer actueel zijn, kunt u aanpassen door onder dit tabblad op 'Bewerken en/of toevoegen waarschuwingspersonen' te klikken of door naar 'Mijn taken' te gaan.

Voor assistentie bij het aanpassen van de waarschuwingsadressen kunt u de afdeling OMS bereiken via ons gratis telefoonnummer 0800 022 7999, optie 2 of door een mail te sturen naar OMS at nl dot bosch dot com.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefonisch in test zetten vervalt met ingang van woensdag 4 januari 2023

Beste abonnee,

Met ingang van woensdag 4 januari 2023 kunt u niet meer gebruik maken van de mogelijkheid om uw OMS-installatie telefonisch in- en uit test te zetten.
Vanaf die datum kan dit uitsluitend via de webportaal of via de Bosch Boldnet mobile app.

Klik hier voor uw gratis Bosch Boldnet app

Uw OMS-webportaal account kunt u aanmaken op www.oms-beheer.nl/registreren, u gaat dan naar mijn OMS-portaal en registreert uzelf, op basis van uw OMS-nummer wordt uw locatie automatisch gekoppeld.

Met vriendelijke groet,

Uw OMS-partner

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wijziging OMS nummers in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Beste relatie,

Bij deze willen wij u op de hoogte stellen dat uw OMS nummer met ingang van 21 november 2022 wijzigt.
De eerste 2 cijfers van uw huidige OMS nummer worden veranderd van 07 naar 1020.

Voorbeeld: 07-1234 wordt 1020-1234.

Ik wil u vriendelijk verzoeken het OMS nummer ook aan te passen op de doormeldunit.

PS Heeft u de gratis Bosch Boldnet app account al aangevraagd om uw installatie in en uit test te zetten?
Zo niet, stuur dan een verzoek naar OMS at nl dot bosch dot com o.v.v. uw OMS nummer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verandering procedure automatische brandmeldingen Amsterdam-Amstelland

Verandering procedure automatische brandmeldingen Amsterdam-Amstelland

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verandering verficatieproces m.i.v. 3 oktober 2022 Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag

verficatieproces Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag voor Veiligheidsregio Haaglanden
verficatieproces Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag voor Veiligheidsregio Hollands Midden

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OMS-nummer veranderd. Als u contact opneemt met de meldkamer Drachten kunt u zich melden met zowel het bestaande OMS-nummer en/of het nieuwe OMS-nummer.

Veiligheidsregio

was

wordt

Groningen

34-xxxx

01-20-xxxx

Fryslân

23-xxxx

02-20-xxxx

Drenthe

71-xxxx

03-20-xxxx

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke mededeling i.v.m. uw sprinklerdoormelding

De OMS-doormeldeenheid moet in een sprinklerruimte altijd voorzien zijn van een IP-behuizing. Deze is in het verleden niet altijd geïnstalleerd.

Op het moment dat de OMS-doormeldeenheid zonder IP-behuizing in een sprinklerruimte hangt, voldoet uw OMS-installatie niet aan de norm en kan dit tot een afkeuring leiden tijdens uw certificering en/of inspectie.

Wij verzoeken u om een controle uit te voeren of uw OMS-doormeldeenheid in een sprinklerruimte hangt en of deze beschikt over een IP-behuizing. Is dit niet het geval, wilt u dan contact opnemen met onze klantenservice: 0800 022 7999 optie 3.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Met enige trots kunnen we eindelijk zeggen: ons nieuwe OMS-webportaal is live

Wat is er nieuw?
Het nieuwe OMS-webportaal is veel visueler en gebruiksvriendelijker ingericht dan voorheen, zodat u snel en eenvoudig vindt wat u zoekt.

Op ons vernieuwde webportaal kunt u:
- Contactgegevens van uw waarschuwingspersonen beheren;
- Uw aansluitgegevens en locaties beheren;
- Uw brandmeldinstallatie in/uit test of onderhoud zetten.

Toegang tot het webportaal:
Bent u al aangesloten op het OMS van Bosch, maar hebt u nog geen toegang tot het portaal? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Voor al uw vragen omtrent het OMS-webportaal kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice oms at nl dot bosch dot com dot